Biznesplan pod dotacje

8 kwietnia 2014 o 12:18

biznesplanUnia Europejska daje możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu, jednak aby otrzymać takie środki z funduszy Unii, każdy przedsiębiorca musi stworzyć odpowiedni biznesplan. Jego celem jest pokazanie, że inwestycja którą ma wspomóc dotacja z UE, spełnia ramowe założenia funduszu i konkretnego programu, z którego popłyną unijne środki.

Przed przystąpieniem do pisania biznesplanu pod dotacje unijne, trzeba jednak pamiętać, że najpierw należy zaplanować całą inwestycję, bowiem biznesplan pod dotację musi być precyzyjnie przygotowany i zawierać konkretne informacje.

Pisząc trzeba pamiętać, jaki jest cel inwestycji, jakie ma on skutki dla firmy i otoczenia, dla klientów czy konkurencji. Największą cześć w jego opisie, powinien zajmować opis projektu. Projekt, bowiem musi odpowiadać jakiejś potrzebie – najlepiej by była to potrzeba rynkowa, wymuszona przez odbiorców. Powinien zawierać i przedstawiać, szczegółowe informacje na temat wdrażanej technologii, najlepiej ściśle powiązaną z polityką horyzontalną Unii, np. dotyczącą ochrony środowiska lub innych kryteriów. Bowiem za nie wnioskodawca może otrzymać więcej punktów, a z liczby zgromadzonych punktów wynika pozytywna lub negatywna opinia instytucji, która rozpatruje wnioski. Informacje, które zawarte są w całym biznesplanie muszą się tak uzupełniać z konkretnymi kryteriami, aby nie było problemu przy przyznaniu dotacji. Jednak oprócz potrzeb, które zawieramy w biznesplanie, musimy je podeprzeć twardymi argumentami w postaci wskaźników. Każda osoba składająca wniosek, musi także podać metodologię wyliczenia owych wskaźników. Poza tym później, po wdrożeniu projektu, a przed wypłatą dotacji, monitoring obnaży wszelkie słabości, metodologii liczenia. Jeśli beneficjent nie będzie umiał uzasadnić, swoich wyliczeń wówczas dotacja może być cofnięta. Dlatego pamiętać trzeba, że nie powinno się kłamać, bo na każdym etapie inwestycji i pięć lat po zakończeniu wnioskodawca podlega kontroli.

cel-inwestycji

Nalezy pamietac o celu inwestycji

Na pewno pisząc biznesplan, powinien on zostać sporządzony precyzyjnie i wyczerpywać wszystkie zagadnienia za pierwszym razem. Raz oddany nie wraca, bowiem już do wnioskodawcy, jedynym wyjątkiem może być uzupełnienia braków formalnych.

uzasadnienie

Uzasadnienie wyliczen

Przy pisaniu Biznesplanu, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że jest on dokumentem, w którym należy opierać się na stanie rzeczywistym oraz powoływać się na wiarygodne źródła, by przez kłamstwo później nie mieć nieprzyjemności.