Europol

30 maja 2017 o 22:43

logo-europolFBI, CIA, MI6 to skróty, których nikomu nie trzeba wyjaśniać. Pojawiają się w filmach, książkach, komiksach. Nawet Interpol staje się coraz popularniejszy. Tymczasem są wśród obywateli Unii Europejskiej funkcjonariusze Europolu, czyli Europejskiej Policji. Europol to agencja unijna, której siedziba znajduje się w Hadze.
Pierwsze wzmianki na temat stworzenia europejskiej agencji policyjnej można znaleźć w Traktacie z Maastricht z 1992 roku. Pierwsze kroki w nowym składzie europolicjanci stawiali już w 1994 roku pod szyldem Europol Drugs Unit (EDU). Pełne pole do działania agencja uzyskała po ratyfikacji Konwencji o Europolu w 1999 roku. Od 1 lipca agencja funkcjonuje po dziś dzień. Obecnie zatrudnia około 800 osób, w tym aż 100 analityków oraz 145 oficerów łącznikowych. europol-w-siedzibieNie ma potrzeby rozbudowywania agencji, gdyż jej pracownicy są w stałym kontakcie z setkami instytucji zajmującymi się egzekwowaniem prawa. Każda z tych organizacji ma w swoim składzie wydzieloną komórkę do kontaktów z Europolicją. Każde państwo członkowskie współpracuje z Europolem. Polska jest pełnym członkiem od 1 listopada 2004 roku.
Najważniejszym zadaniem i misją Europolu jest efektywne działanie i współpraca między kompetentnymi władzami krajów członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości o międzynarodowym charakterze. Europol ma pomagać w egzekwowaniu prawa wobec organizacji przestępczych parających się przestępczością zorganizowaną. Europol nie posiada jednak swoich europolicjantów jak państwa członkowskie. Nie posiadają uprawnień do prowadzenia śledztw czy do dokonywania aresztowań. Praca Europolu polega na wymianie informacji, pracach analitycznych czy szkoleniach odpowiednich służb krajów członkowskich.
Europol jako organizacja wielodyscyplinarna, zajmuje się także funkcjonariuszami innych służb mundurowych, takich jak urzędników celnych i imigracyjnych, policji finansowej, itp. Europol pomaga także w pokonywaniu różnych barier komunikacyjnych, w tym chyba największej – językowej. policjanci-europolu-kongoCo ciekawe, jeśli jakaś organizacja zwróci się z zapytaniem do Europolu, to otrzyma się odpowiedź w języku, w którym się zapytanie pojawiło.
Współpraca z Europolem opiera się na trzech poziomach: pierwszy to współpraca techniczna i szkolenia. Drugim poziomem jest współpraca zakładająca wymianę informacje i doświadczeń w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Trzeci wymiar obejmuje wymianę danych osobowych i spełnienie wymagań Europolu w kwestii ochrony i bezpieczeństwa danych.
Dyrektora Europolu wskazuje jednogłośnie Rada Unii Europejskiej. Od kwietnia 2009 roku dyrektorem jest Rob Wainwright z Wielkiej Brytanii, natomiast zastępcami Mariano Simancas (Hiszpania), Michel Quille (Francja) i Eugenio Orlandi (Włochy).