Fundusze Europejskie

8 kwietnia 2014 o 11:40

fundusze-europejskieŚrodki finansowe Unii Europejskiej pozyskiwane są od państw członkowskich, a później przechowywane i rozporządzane w unijnym budżecie. Środki te wówczas stanowią zasoby własne UE. Skąd je jednak uzyskać? W największej części pochodzą one, z ceł towarów importowanych z państw nienależących do Unii, ze środków ściśle związanych z dochodem narodowym członka, a także z dochodów z VAT każdego z państw sojuszu.

Oprócz trzech najważniejszych źródeł budżet Unii zwiększa się przez podatki pochodzące od wynagrodzenia pracowników, składki wpłacane przez państwa z poza Unii oraz z różnego rodzaju kar finansowych.

podatki

Wypelnianie zeznan podatkowych

Istotne jest także, że duża część przychodów do budżetu uzależniona jest od poziomu gospodarczego członków. Ściśle związane jest to z bogactwem państw członkowskich, polegającym na tym, że kraje bogatsze do budżetu Unii wpłacają więcej środków, a mimo to nie otrzymują i tak większych dotacji unijnych.

Pozyskane już środki UE przeznacza się na określone cele jak, realizację wspólnej polityki rolnej oraz polityki spójności, polegająca na podnoszeniu konkurencyjności w rozwoju rolnictwa, szkolnictwa czy infrastruktury. Ze środków finansowane są także, wszystkie koszty administracyjne na utrzymanie placówek Unii Europejskiej a także, co jest istotne dla wielu państw, pomoc humanitarna i w rozwoju dla tych niebędących w sojuszu.

Dzięki dotacjom Polska ma szansę, uzyskać ogromny skok wzrostu gospodarczego. Z dotacji unijnych, może skorzystać każdy prywatny przedsiębiorca czy gmina. Otrzymanie takiego wsparcia związane jest ściśle ze spełnieniem odpowiednich wymogów. Jeśli zostaną one spełnione, wówczas otrzymuje się pieniądze, na rozwój własnej firmy i realizowanie pomysłów z przeróżnych dziedzin, a także możliwość udziału w przeróżnych szkoleniach i warsztatach, co także przyczynia się do zwiększenia własnych kwalifikacji.

Unia Europejska w przyznawaniu środków, czy dotacji dla danego państwa, kieruje się poziomem PKB. Jeśli produkt krajowy brutto na mieszkańca, nie będzie wynosił, co najmniej 75 procent średniej z Unii Europejskiej, to obszar ten wówczas, liczyć może na pozyskanie środków z budżetu, co daje wsparcie finansowe na rozwój danego miejsca czy przedsięwzięcia.

pkb

PKB krajow europy

Podsumowując fundusze europejskie są ogromnie ważne w rozwoju poszczególnych państw, dzięki dofinansowaniom wiele krajów członkowskich ma możliwość rozwoju. Doganiając przy tym inne państwa już rozwinięte w danych dziedzinach.