Unia Europejska

8 kwietnia 2014 o 11:38

flaga-unii-europejskiejSojusz powstały w  listopadzie  1993 na mocy  porozumienia z Maastricht, będącym skutkiem długoletniego procesu zjednoczenia państw. Później przekształcony w organizację międzynarodową od grudnia 2009. Ugrupowanie  polityczno-gospodarcze demokratycznych państw europejskich, ściśle ze sobą współpracujących, które aby osiągnąć wspólne cele w drodze umów międzynarodowych przekazały własne środki, by rozwój wszystkich członków był możliwy. Dzięki temu powstał związek państw, które połączyły wspólne interesy narodowe, za którymi idą korzyściami gospodarcze, społeczne itp.

maastricht

Maastricht

Głównymi założeniami UE jest przede wszystkim, zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, rozwój gospodarczy i społeczny, swobodna komunikacja mieszkańców między państwami oraz wolność i ochrona praw obywateli. Także dla tych, którzy chcąc się rozwijać zawodowo, stwarza ogromne możliwość promowania rozwoju działalności gospodarczej, przez różnego rodzaju szkolenia i dotacje.

Nie da się nie zauważyć, że UE daje również ogromne możliwości młodzieży. Wszystkie, bowiem państwa Unii, umożliwiają międzynarodową edukację w dowolnym państwie Europy. Przez akceptację świadectw szkolnych i dyplomów ukończenia studiów, naukę podjąć można we wszystkich państwach członkowskich. Nastawiona jest także, na współpracę i wymianę szkół oraz rozpowszechnianie nauki języków obcych. Nie da się ukryć, że poprzez udział w przeróżnych formach wymiany międzynarodowej, UE uczy wzajemnego szacunku dla drugiej osoby, zrozumienia innych kultur występujących w Europie oraz przede wszystkim poszanowania praw innego człowieka.

Unia Europejska stwarza ogromne możliwości do rozwoju jej członkom. Jej zadaniem jest, by państwa członkowskie rozwijały się ze sobą, współpracując w dziedzinach gospodarki, kultury, transport, handlu i wielu innych. Co dać może lepsze życie obywatelom poszczególnych państw.

unia-europejska-mapa

Kraje Unii Europejskiej