Warszawa

30 lipca 2016 o 22:54

warszawa-panoramaWarszawa niewątpliwie zyskuje na znaczeniu w kontaktach międzynarodowych, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Organizowane są tu koncerty międzynarodowych gwiazd, przyjeżdżają tu głowy państw z całego świata, a także organizowane są prestiżowe i niezwykle ważne spotkania międzynarodowych organizacji jak NATO. Stolica Polski przyciąga inwestorów, turystów czy ludzi chcących od życia więcej niż mają. Pod koniec ubiegłego roku, tj. 2015, liczyła prawie milion osiemset tysięcy mieszkańców.
Nazwa miasta, według legendy, wywodzi się od Warsa i jego żony, Sawy. Jednak podążając historycznymi faktami, to nazwa Warseuiensis pojawia się w dokumentach z 1321 roku, nieco później można odnaleźć nazwę Varschewia (1342 rok). Średniowieczna nazwa miasta to Warszewa lub Warszowa. Eksperci przypuszczają, że była to wieś nazwana od imienia Warcisława lub Wrocisława rodu Rawów (Rawiczów) herbu Rawa. Skrót imienia to Warsz. Prawdopodobnie Warsz otrzymał gdzieś w XIII wieku ziemię, na której leżała owa wieś. Wieś przejęła nazwę swego pana i tak dziś mamy Warszawę.warszawa-palac-kultury
Historia miasta sięga IX wieku. Pierwsze osady, w tym Bródno (IX/X wiek), Kamion ( ok. 1065 r.), Solec i Jazdów (XII / XIII wiek), istniały na terenie dzisiejszej stolicy Polski. Po zniszczeniu Jazdowa przez wojska Mendoga w 1262 roku wieś przeniesiono o 4 km dalej i nazwano Warszową. Około 1300 roku Warszawa otrzymała prawa miejskie, a pierwsza wzmianka o samym mieście pochodzi z 1313 roku.
Z racji swego centralnego położenia Warszawa szybko została uznana za najwygodniejszy punkt spotkań sejmikowych czy innych ważnych wydarzeń. W Warszawie odbyło się 145 sejmów walnych, a dla porównania w Piotrkowie 38, w Krakowie 29, a w Grodnie 11. Warszawę szybko ogłoszono jako miejscem elekcji królów Polski. Król Zygmunt III Waza zamieszkał na zamku królewskim, który wskazano jako jego rezydencję, natomiast samo miasto nazywano „miastem rezydencjonalnym Jego Królewskiej Mości”. Stało się to około 1611 roku. Od tej pory Warszawa zyskała miano nieoficjalnej stolicy Polski. Oficjalnie została zapisana jako stolica kraju dopiero w 1918 roku, po I wojnie światowej.
Warszawa-nocaII wojna światowa przyniosła niewyobrażalne zniszczenia i śmierć wielu setek tysięcy mieszkańców miasta. Warszawa niemalże została zrównana z ziemią. Jej odbudowa stała się priorytetem nowych władz tuż po wojnie. Organizowano materiały budowlane, a do zniszczonego miasta przywożono ochotników, którzy budowali wytrwale stolicę. Jej rozwój uwarunkowany był przez politykę, która skierowana była głównie na Wschód. Jednak już po upadku komunizmu w Polsce, Warszawa powoli odżywała. Szybko rozwój miasta z infrastrukturą notuje się na lata dwutysięczne, kiedy to Polska mogła już korzystać ze środków finansowych europejskiej wspólnoty. Nie można ukrywać, że środki europejskie bardzo przyczyniły się do rozwoju miasta i jego okolic. Warszawa wzbogaciła się o dwie linie metra, w tym jedną przecinająca rzekę Wisłę.