Wilno

31 lipca 2017 o 21:33

Wilno-dzisPolacy mają szczególny sentyment do dwóch miast, znajdujących się poza granicami naszego kraju, a mianowicie do Lwowa i Wilna. Miasta te są silnie związane z historią naszego kraju, zatem nic dziwnego, że Polacy czasem tęsknie, czasem z nostalgią spoglądają w ich stronę. Dla części Polaków, zwłaszcza mieszkających w północnej części Polski, to właśnie Wilno jest takim światem z dzieciństwa, miastem ich dziadków czy pradziadków. To właśnie z Wilna i jego okolic do Polski północnej (w największej części) uciekli, zostali przesiedleni Polacy, którzy zamieszkiwali przed wojną obecnie litewskie tereny.
Wilno obecnie jest stolicą Litwy, lecz dawniej, było także stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest to największe miasto w krajach bałtyckich, które liczy blisko milion mieszkańców. Obecnie to najważniejszy ośrodek polityczny, gospodarczy i kulturowy Litwy. Znajdują się tu port lotniczy, węzeł kolejowy, uniwersytety oraz liczne obiekty zabytkowej architektury, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.Wilno-kosciol
Wilno to także ważny ośrodek religijny. W samym mieście znajduje się ponad czterdzieści kościołów rzymskokatolickich, a wśród nich bardzo ważne nie tylko dla Polaków sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, sanktuarium Miłosierdzia Bożego czy Bazylika archikatedralna. Na terenie miasta znajduje się także dwadzieścia cerkwi prawosławnych, kościoły protestanckie, trzy synagogi żydowskie, kienesa karaimska oraz cerkwie staroobrzędowców. Stał tu także meczet, jednak obecnie już on nie istnieje.
Miasto, ze względu na burzliwą historię, zamieszkują liczne mniejszości narodowe, w tym największa, licząca prawie sześćdziesiąt tysięcy osób mniejszość polska. Dalej są Rosjanie, Białorusini i Żydzi. Dla Polaków mieszkających w Wilnie, miasto jest głównym i największym ośrodkiem kultury polskiej. Funkcjonuje tu m.in. Polskie Studio Teatralne w Wilnie od 1960 roku, Polski Teatr (1963), Związek Polaków na Litwie, Uniwersytet Polski w Wilnie czy Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.
Wilno-katedraHistoria miasta sięga roku 1323 roku, kiedy to pojawia się pierwsza zachowana wzmianka o Wilnie w liście od księcia Giedymina do papieża Jana XXII. Do 1387 roku na Wilno najeżdżali Krzyżacy, którzy je dotkliwie niszczyli. Dopiero chrzest Litwy dokonany przez polskiego króla i wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę pomógł uspokoić trochę rządze Krzyżaków. Od 1387 roku Wilno stało się miastem na prawach magdeburskich. Kiedy w 1440 roku królem został Kazimierz Jagiellończyk, Wilno miało kilka lat spokoju. Po rozbiorach Polski, Wilno trafiło w ręce rosyjskie. Stało się więc siedzibą wielu tajnych organizacji patriotycznych jak choćby filareci, filomaci.
Obecnie Wilno jest stolicą Litwy, kraju członkowskiego Unii Europejskiej.