Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej – nowe zasady

8 kwietnia 2014 o 12:53

flagiNie da się ukryć, że dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Polacy mogą starać się o dotacje, dofinansowania, pożyczki czy dopłaty. Jest to ogromny zastrzyk gotówki, który może pomóc w rozwoju danej profesji.

Taka pomoc niezmiernie ważna jest także dla rolników szczególnie tych młodych. Właśnie w tym celu członkowie Unii Europejskiej zatwierdzili reformę, dotyczącą Wspólnej Polityki Rolnej, która obowiązywać ma w latach 2014-2020. Polegać ona będzie na wsparciu młodych rolników, którzy nie skończyli 40 roku życia i z budżetu Unii mają otrzymywać dopłaty o 25 % więcej niż dotychczas przez pierwsze 5 lat przyznania dotacji. Także reforma ta przewiduje, od roku 2015 uzależnienie 30 proc. dopłat od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych. Na ten cel kraje UE będą przeznaczać 2 proc. puli dopłat. W Polsce jest około 100 tysięcy młodych rolników, czyli ok. 7 proc. wszystkich otrzymujących dopłaty, jednak wielu z nich zostanie wykluczonych z powodu zbyt małych gospodarstw. Na polskie rolnictwo ma trafić 28, 5 mld euro w ciągu siedmiu lat co ma zostać podzielone między dopłaty dla rolników, a dofinansowanie dla Polski na rozwój obszarów wiejskich. W zależności, więc o ile wzrośnie pula środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników, to mniej pieniędzy będzie wykorzystanych na obszary wiejskie.

 

mlodzi-rolnicy

Mlodzi Rolnicy

Aby rolnik otrzymał owe dofinansowanie musi spełniać pewne kryteria, bowiem ogromnie ważne jest szczególnie w rolnictwie ekologicznym prowadzić je zgodnie z wymogami. Jeśli rolnicy nie będą utrzymywać pastwisk, wyodrębniać obszarów proekologicznych czy stosowali innych równorzędnych środków wówczas nie otrzymają wyżej wspomnianych 30 procentowych dopłat.

rolnictwo-ekologiczne

Rolnictwo Ekologiczne

Zgodnie z przyjętą reformą przez przywódców Unii Europejskiej, obowiązywać w niej będzie wyrównanie dopłat w tych państwach, w których są one niższe od 90 procentowej średniej unijnej w stosunku do hektara, dodatkowo nie mogą być one we wszystkich państwach mniejsze niż 196 euro na hektar. Warunki wyrównań muszą być spełniane i finansowane przez wszystkie państwa, nawet w tych w których średnia jest powyżej średniej unijnej. Nowa reforma jest niezmiernie korzystna w szczególności dla mniej rozwiniętych państw, w tym także Polski, która jest poniżej 90 proc. średniej, co powoduje, że nasze rolnictwo przez dofinansowanie młodych, zdolnych zdecydowanie się polepszy i rozwinie.