Kandydaci na członka Unii Europejskiej

30 listopada 2018 o 22:17

AlbaniaUnia Europejska to zrzeszenie państw, które reprezentują takie same wartości i zasady. Przystąpienie do tej wielkiej wspólnoty międzynarodowej niesie ze sobą wiele korzyści i obowiązków. Członkostwo zobowiązuje do łożenia funduszy do wspólnego budżetu unijnej, ale także uprawnia do korzystania z niego, co często przyczynia się w znacznym stopniu do rozwoju danego kraju. Jak więc stać się członkiem Unii Europejskiej.
Na początku należny wskazać, że nie każdy kraj może zostać członkiem Unii Europejskiej. Trzeba spełniać kilka, bardzo ważnych warunków. Przede wszystkim należy być krajem wolnym, niepodległym, suwerennym o ustroju demokratycznym. rumuniaKraj kandydujący musi także przestrzegać prawa międzynarodowego, musi posiadać rozwiniętą gospodarkę rynkową, która jest zdolna do konkurowania na jednolitym, wspólnym rynku wewnętrznym. Wymogi te zostały spisane i szczegółowo opisane przez przywódców wówczas jeszcze dwunastu krajów podczas szczytu w Kopenhadze w 1993 roku, a do historii przeszły pod nazwą kryteria kopenhaskie. Dwa lata później, w Madrycie, ustalono kryteria madryckie, które dotyczyły sprawnie działającej administracji i sądownictwa, tak, by możliwe było egzekwowanie wspólnotowych aktów prawnych.
Obecnie aż sześć państw posiada oficjalny status kandydata do bycia członkiem Unii Europejskiej. Są to Albania (od 2014r.), Czarnogóra (od 2010 roku), Islandia (od 2010 r.), Macedonia (od 2005 r.), Serbia (od 2012 r.) i Turcja (od 1999 roku). Macedonia i Albania jeszcze nie podjęły negocjacji, natomiast pozostałe kraje kandydujące rozpoczęły już negocjacje w sprawie członkostwa. Islandia postanowiła w 2013 roku zawiesić negocjacje do roku 2017.
latoW roku 2018 Unią Europejską wstrząsają różne bardzo trudne sytuacje. Przede wszystkim problem fali imigrantów z krajów Afryki północnej oraz Bliskiego Wschodu, w tym przede wszystkim z ogarniętej wojną Syrii. Do tego dużym problemem wspólnoty są rosnące nacjonalistyczne nastroje, a także konflikty wewnątrz unijne. Dużym szokiem jest także proces opuszczania unijnej rodziny przez Wielką Brytanię. Dlatego ostatnio coraz głośniej mówi się o tym, że wszelkie procesy rozszerzenia wspólnoty europejskiej muszą poczekać, są wstrzymane, bowiem problemy krajów członkowskich stają się coraz trudniejsze i bardziej dają się we znaki całej wspólnocie.
Szerokim echem odbił się także poważny kryzys finansowy Grecji i Włoch. Nie są łatwe także rozpoczynające się negocjacje kolejnego, wieloletniego budżetu unijnego. Polska, ponieważ jest obecnie „na cenzurowanym”, może mieć problem z utrzymaniem obecnej wysokości wsparcia. Jest bowiem drugim co do wielkości otrzymywanych funduszy krajem czerpiącym profity z budżetu.