Warmia i Mazury

31 stycznia 2019 o 20:52

mazuryZielone, z mnóstwem jezior i dziką przyrodą, często określane mianem Zielonych Płuc Polski. To Warmia i Mazury, dwie krainy, połączone administracyjne, historycznie, lecz różne kulturowo. Obie warte zobaczenia.
O Warmii i Mazurach mówiło się wiele i różnie po wojnie. Warmia, katolicka, polska, biedna i Mazury, protestanckie, o korzeniach niemiecko-pruskich, bogatsza od Warmii. Dwie różne kultury, które się przeplatały, a teraz są połączone w jeden region. Mazurzy mówią w dialekcie przypominającym język niemiecki, natomiast Warmiacy mówią po polsku, a ich dialekt już powoli wymiera pomimo dokładanych starań o jego zachowanie. ser-z-warmiiBurzliwa historia, która odsłania przepiękne tradycje i wartości Warmiaków i Mazurów zachowała na kartach historii. Ale Warmia i Mazury to przede wszystkim przepiękne krajobrazy oraz zachowane zabytki architektoniczne. Stolicą administracyjną województwa warmińsko-mazurskiego jest miasto Olsztyn. Choć duże i wojewódzkie, to można śmiało powiedzieć, że czas płynie tu o wiele wolniej niż we Wrocławiu czy Krakowie.
Warmia to kraina historyczna, która swoją historią sięga poza powstanie państwa polskiego. W czasach, kiedy te ziemie zamieszkiwali Prusowie, a dokładniej pruskie plemię Warmów, później została wcielona do ziem należących do Zakonu Krzyżackiego. Przechodziła z rąk do rąk, by ostatecznie w 1945 roku zostać częścią Polski.
Mazury z kolei to liczba mnoga od słowa Mazur. Naukowcy wywodzą pochodzenie tego słowa od słowa maź lub przedrostka maz-, które oznaczały brudzenie się, smolić, mazać. Samo słowo maź oznaczało pierwotnie słomę i dziegieć. Określano tymi wyrazami zamieszkujących te lasy smolarzy, poprzez dodanie końcówki –ur. I tak powstało słowo Mazur. Mazury to po prostu liczba mnoga. OlsztynAbo odróżnić Mazura od Warmiaka pytano się o jego wiarę, bowiem Mazurzy byli protestantami, a dokładniej luteranami. Nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie były i nadal są granice między Mazurami a innymi regionami sąsiadującymi z tą krainą. Tam, gdzie są pagórki, jeziora i lasy, określa się mianem Mazur.
Warmia i Mazury to przepiękne krainy historyczne, które mają wiele do zaoferowania, choć wciąż Europa ich nie odkryła. Bogactwo lasów, łąk, jezior i dzikiej przyrody powinno zachęcać do odwiedzania tych miejsc. To na Mazurach leży żeglarska stolica Polski, czyli Mikołajki. Na Warmii z kolei można podziwiać przepiękną architekturę sakralną. Można także odwiedzać muzea etnograficzne, które prezentują zachowane budowle wiejskie z wielu okresów w przeszłości. Najsłynniejsze i zawierające najwięcej przykładów domów i całych zagród wiejskich znajduje się w Olsztynku.