Rzym

8 kwietnia 2014 o 11:28

rzym„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – to powiedzenie zna każdy. Każdy także powinien to miejsce obowiązkowo odwiedzić, gdyż nie ma drugiego takiego miejsca, które było by całe jednym wielkim muzeum pod gołym niebem.