Fundusze Europejskie

8 kwietnia 2014 o 11:40

fundusze-europejskieŚrodki finansowe Unii Europejskiej pozyskiwane są od państw członkowskich, a później przechowywane i rozporządzane w unijnym budżecie. Środki te wówczas stanowią zasoby własne UE. Skąd je jednak uzyskać? W największej części pochodzą one, z ceł towarów importowanych z państw nienależących do Unii, ze środków ściśle związanych z dochodem narodowym członka, a także z dochodów z VAT każdego z państw sojuszu.

Unia Europejska

8 kwietnia 2014 o 11:38

flaga-unii-europejskiejSojusz powstały w  listopadzie  1993 na mocy  porozumienia z Maastricht, będącym skutkiem długoletniego procesu zjednoczenia państw. Później przekształcony w organizację międzynarodową od grudnia 2009.